Ordensreglement

Generelt henledes opmærksomheden på at Egholms nærmeste naboer er private boligejere. Egholm ønsker at bevare et godt forhold til vore naboer og henstiller derfor til at lejere og brugere af hytten udviser en adfærd der tager hensyn til vore naboer. Således bør man tænke over hvor der parkeres, af- og pålæsses samt at store køretøjer eksempelvis busser ikke holder til gene for den lokale færdsel og ikke lader motorer kører uhensigtsmæssigt længe.

 

Ved ankomst

·        Cykler stilles i stativerne.

·        Biler parkeres på parkeringspladsen ved vejen.

·        Det er ikke tilladt, at køre med bil på terrassen eller grunden.

·        Den udleverede nøgle bruges kun til hoveddørene.

·        Aflæs elmåler (forefindes ved siden af hovedindgangen) og vandmåler (forefindes i midterste høje skab i køkkenet).

·        Bagage anbringes i bagagebokse eller slagbænke.

 

Under ophold

·        Færdsel over diget eller på taget er strengt forbudt.

·        Beplantning må ikke beskadiges.

·        Brændehugning og savning skal forgå foran brændeskuret og ikke i hytten. Økser og save forefindes i slagbænke i det lille opholdsrum.

·        Optænding i pejs foregår på følgende måde: et almindeligt bål anlægges i et hjørne af pejsen, spjældet trækkes helt ud, og der tændes op. Når pejsen er godt varm skubbes spjældet helt ind.

·        Udover pejsen må der kun tændes bål på bålpladsen.

·        Det er tilladt at sanke brænde i skoven.

·        Intet af hyttens inventar må være uden for hytten.

·        Madrasser og hynder må ikke fjernes fra køjer og slagbænke.

·        Der skal bruges lagener på madrasser.

·        Flag og klokke forefindes i skabene i det lille opholdsrum.

·        Bruges flaget skal det ske ifølge flagreglementet. (ophængt overfor køkkendøren.)

·        Bruges klokken skal den låses fast til det udvendige ophæng ved hoveddøren.

·        Undlad at stille stearinlys og fyrfadslys direkte på bordene.

·        Undlad at smide cigarretskodder og andet affald på grunden. Anvend skraldespanden ved bålpladsen.

·        Fejl ved hyttens eller grundens tekniske installationer samt skader på bygninger og inventar skal meddeles til udlejer.

 

Før afrejse

·        Alt stilles på plads i skabene.

·        Man bedes skrive i gæstebogen.

·        Gulvet i pejsestuen støvsuges og vaskes. Alle andre gulve fejes og vaskes.

·        Der må kun bruges brun sæbe til gulvvask. Sæben forefindes i hytten.

·        Pejsen renses. Gløder og aske lægges i jernspanden ved siden af pejsen. Spanden tømmes på         bålpladsen aldrig i affaldsposen!!

·        Borde, bænke og karme aftørres med en fugtig ren klud. Hynder børstes rene eller støvsuges.

·        Køkkenet rengøres. Køleskabet slukkes på stikkontakten, tømmes helt for madvarer og rengøres. Køleskabs- og fryserdør skal stå åbne når hytten forlades.

·        Flasker tages med hjem.

·        Klokken og flaget lægges på plads i skabet over telefonen. Er flaget vådt hænges det til tørre i pejsestuen.

·        Al affald skal placeres i containerne ved vejen. Der må ikke stilles affald ved siden af, pga. ræve.

·        Poser skiftes i papirkurve og affaldsstativer. Poser findes i køkkenet.

·        Manglende rengøring vil blive fratrukket depositum for tiden minimum 300,- kr. pr. påbegyndt time.

 

Ved afrejse

·        Efterse hele Egholm. Eventuelle skader meddeles i leje rapporten.

·        Sluk el på tavlen efter anvisningen.

·        Aflæs elmåler og vandmåler og noter i lejerapporten.

·        Den ansvarlige lejer skal påse at al ild er slukket, samt at alle vinduer og døre er lukket og låset.

·        Korrekt udfyldt og underskrevet lejerapportefterlades på køkkenbordet til udlejer.

Her bor vi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

2700 Brønshøj

Kredsledelse

Ida Strøyer mail: idas@k26.dk

Kristine Collins mail: kristine@FDF.dk