Til forældre med børn i FDF K 26 Husum


Venneforeningen er en støtteforening, hvis vigtigste formål er, at samle penge ind til børnearbejdet i kredsen, samt at hjælpe kredsens ledere med praktiske ting.

 

Når lederne kalder, stiller vi beredvilligt op og giver en hjælpende hånd, hvad end det gælder ekstra man-power til et delingsmøde eller et større raftebyggeri på en sommerlejr. 

Venneforeningen støtter kredsen økonomisk på en række områder. Proceduren er den, at ledere, der ønsker støtte en aktivitet, et arrangement eller lignende sender en anmodning om støtte til Venneforeningen. Så længe der anmodes om støtte til en aktivitet, hvor børnene i kredsen direkte eller indirekte er i fokus, ydes den ønskede støtte nærmest altid.

 

Støttekronerne fra Venneforeningen går blandt andet til tilskud til sommerlejre- og juleweekender, så deltagerprisen kan holdes på et niveau, så alle kredsens børn har mulighed for at deltage, indkøb at materialer til brug for aktiviteter, nyt materiel mv. Sidste år har Venneforeningen bl.a. ydet et tilskud på kr. 20.000 til indkøb af nye telte. 

 

I tidernes morgen blev Venneforeningen startet op af forældre, som gerne ville støtte op om kredsen, men Venneforeningen består i dag primært af tidligere ledere med en fortsat stor tilknytning til kredsen.

Venneforeningen ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for bl.a. godkendelse af indkomne ansøgninger, indkomstskabende aktiviteter mv.

 

Om bestyrelsen har man altid sagt, at den gør sig fantastisk på billeder, men at det kun sjældent lader sig gøre at fange den samlede bestyrelse i det gyldne snit!

Venneforeningens indtægter genereres hovedsageligt fra ét årligt tilbagevendende arrangement, Bellahøj kræmmermarked. På kræmmermarkedet er de indtægtsgivende aktiviteter til gengæld mangeartede og omfatter bl.a. indgange, rengøring af toiletter, salg af kaffe og kage mm. Og her er vi i Venneforeningen dybt afhængige af ledere, seniorer, forældre og alle andre, der gerne vil give en hånd med i den gode sags tjeneste! Så hvis DU stiller op og giver en hånd, så vil vi til gengæld garantere en hård men sjovt septemberweekend i selskab med en masse skønne mennesker, der alle brænder for kredsen!

Her bor vi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

2700 Brønshøj

Kredsledelse

Ida Strøyer mail: idas@k26.dk

Kristine Collins mail: kristine@FDF.dk